ارتباط با ادمین از طریق:ارسال نظر
     
نظرات طی 1 تا 48 ساعت خوانده میشود.وبه ان ها پاسخ داده میشود.
     
android-app
پیشنهاد ادمین برای ارسال نظرات:
اگر نظر را به صورت خصوصی ارسال کنید ما قادر به پاسخگویی نیستیم!
پس (برای ارسال نظر هیچ کدام از تیک ها را فعال نکنید)